22 april 2009

EON planerar - Vi demonstrerar!

Idag kan tidningen Barometern berätta att EON Kärnkraft AB redan är i gång med planerna för ett nytt kärnkraftverk. Det berättade bolagets VD Per Lindell när han besökte Oskarshamn. Redan under nästa mandatperiod kan det bli aktuellt att ansöka om tillstånd att ersätta nuvarande Oskarshamn 1 med ett nytt och fyra gånger kraftfullare verk.

Alltså är det viktigt, för alla som har möjlighet, att gå till Mynttorget i Stockholm kl 12.30 på lördag, 25 april, för att demonstrera. Talarlistan är imponerande - särskilt roligt är det förstås att en centerpartistisk riksdagsledamot ställer upp:
  • Solveig Ternström, skådespelare, riksdagsledamot för Centerpartiet: Värna kommande generationer!
  • Eva Moberg, författare
  • Nalin Pekgul, ordförande Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.
  • Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet. Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom.
  • Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot Vänsterpartiet.
  • Olov Holmstrand, f. prof. i hydrogeologi, Chalmers: Om uranbrytningens risker.
  • Nils Axel Mörner, geolog, f.d. Stockholms universitet: Om minst hundratusen års slutförvaring, med istid, jordbävningar och tsunami.
  • Birgit Lindberg, miljökämpe från Arvidsjaur: Förstör inte Sverige med uranbrytning!
  • Carina Gustavsson, Tidaholm: Urbefolkningar förgiftas av uranbrytning.
  • Anita Lilburn, Aktionsgruppen mot Radioaktiv krigföring: Varje ton atombränsle Sverige importerar har orsakat 5 ton avfallsuran, giftigt som kvicksilver. Det används i ammunition, sprids i Irak& Afghanistan

Det är Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen som arrangerar. Stödarrangörer är Fältbiologerna, Kvinnor för Fred, Framtiden i Våra Händer, ARK/mot uranammunition, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Kristna Socialdemokrater, Miljöpartiet/Grön Ungdom, Vänsterpartiet/Ung Vänster, Klimax Stockholm, Milkas, m.fl.
Demonstrationen övergår i samvaro med soppa och fika, underhållning, anföranden och diskussioner i Adolf Fredriks kyrkas församlingslokaler. Läs i flygbladet!

Dölj allt

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ny teknik ger nya möjligheter - ingen förnuftig människa baserar sina handlingar idag på de erfarenheter man hade för 30 år sedan utan att värdera ny kunskap och ny kompetens. Men det verkar inte som ni har gjort det...

Visste du att med den nya kärnkraftstekniken är en härdsmälta omöjlig? Det kan alltså inte inträffa något nytt Harrisburg eller Tjernobyl med den nya kärnkraftstekniken. (Harrisburg var anledningen till folkomröstningen.)

Kärnkraft är mest effektivt och ger minst utsläpp till växthuseffekten av alla energislag.

Kärnkraft ger den absolut renaste luften i våra samhällen med noll utsläpp från våra bostäder till skillnad mot tex den småskaliga vedeldningen vilket är det tredje största miljörelaterade cancerhotet, efter radon i bostäder och luftföroreningar från trafiken.

Miljöbelastningen från biobränslen ger 80 gånger större miljöbelastning vad gäller utsläpp till luft, vatten och mark än vad kärnkraften gör.

Den nya kärnkraftstekniken kan inte användas till att framställa kärnvapen.

Den nya kärnkraftstekniken använder thorium ISTÄLLET FÖR URAN - den smutsiga uranbrytningen försvinner.

Det finns ingen risk att bränslet kommer att ta slut inom någon form av överskådlig framtid - det finns stora mängder thorium på vår jord, 500 gånger mer än uran. Bara i Norge finns det thorium som motsvarar hundratals år av global konsumtion, mer finns i Indien, och Australien.

Den nya kärnkraftstekniken ger 10 000 ggr mindre avfallsvolym och förkortar lagringstiden med 99% jämfört med uranavfall.

Den kan även använda avfall från dagens kärnkraftverk och förkorta lagringstiden från ca 1 miljon år till 500 år.

Saltsmältreaktorn kan läggas även på orter med begränsad vattentillgång. All kol-, olja-, gas- och biobaserad kraftvärme kan med hjälp av politiska beslut fasas ut i hela EU.
Vi räddar både klimatproblemen och människans hälsa & miljö. Hela systemet med utsläppsrätter försvinner, varken kolkraftverk, regnbrist eller tillgång/efterfrågan kan driva upp elpriserna som tvärtom kan sänkas rejält. Och ge stora kostnadsminskningar för både privatpersoner och industrin samt öka köpkraften igen.

Satsningar kan istället göras på rena utsläppsfria elbilar och få hela världens fordonsindustri att börja snurra igen och ge tillbaka jobben.

Om vi även satsar på eldrivna arbetsmaskiner har vi eliminerat de tre största källorna till utsläpp av skadliga luftföroreningar för hälsa och miljö som vi har idag: förbränning av biobränslen, främst småskalig vedeldning, bilar och arbetsmaskiner.

Vi kan alltså rädda klimatet, miljön, vår hälsa, eliminera det trejde största miljörelaterade cancerhotet som är den småskaliga vedeldningen, få en underbar helt ren luft i våra samhällen, förbättra förutsättningarna för industrin och vända krisen och ge tillbaka jobben.

Detta är nog den renaste värld och miljö vi kan ge våra barn och barnbarn att växa upp och leva i, och gå framåt i utvecklingen istället bakåt, i en ren värld full av möjligheter!

Alla tar vi felaktiga beslut bland. Så även våra kära politiker. I både sin iver för ett oljefritt Sverige, sin rädsla för att bli beroende av kärnkraften (de förbjöd att bygga
kärnkraftverken så att spillvärmen kunde tillvaratas) och det värsta: sin girighet att tjäna pengar på Sveriges stora naturtillgång - skogen - utan att bry sig ett dugg om alla varningar för den dödliga och skadliga effekten på folkhälsan vid en övergång till biobränslen pga bl a de gigantiska ökade utsläppen av dödliga och skadliga luftföroreningar från våra bostäder till vår närmiljö där våra barn lever och växer upp. Istället ges helt missvisande information hur miljövänligt det är - men ingen information till alla stackars föräldrar som med sin vedeldning ökar alla kvarterets och ortens barns risk att få leukemi och orsaka sina älskade att få stroke, hjärtinfarkt, cancer, försämrat immunförsvar.. Det är en helt sanslös skandal. Men förnuftiga människor rättar till sina felaktiga beslut så fort som möjligt - så låt oss göra det omedlebart!

Varför inte protestera mot det galna som händer nu i en allt skenande hastighet: Kräv ett omedelbart förbud mot all ved- och pelletseldning i våra villakvarter och i närheten av daghem, förskolor, fritids, sjukhem, rekreationsområden osv. Ta bort dyra skatter och avgifter på el. Satsa på den nya kärnkraftstekniken nu: thorium i saltsmältreaktorer
Det skulle rädda klimatet, miljön, vår hälsa, eliminera det trejde största miljörelaterade cancerhotet som är den småskaliga vedeldningen med sitt utsläpp av starkt cancerogena PAH, kolväten och dödliga partiklar, få en underbar helt ren luft i våra samhällen, öka köpkraften, förbättra Förutsättningarna för industrin och vända krisen, ge tillbaka jobben och skapa nya.

Vedeldning spyr ut partiklar, de farliga dödliga partiklar. Enligt en källa motsvarar 1 dygns Vedeldning 1200 mils bilkörning med personbil utan katalysator. 800 000 dödsfall per år i världen beräknas orsakas just av utomhusluftens partiklar. Förutom att de dödar så bidrar de kraftigt till uppvärmningen av jordens klimat. Det finns svarta sotpartiklar som värmer upp klimatet genom att de absorberar solljus och vita svavelpartiklar som tvärtom verkar avkylande avkylande eftersom de reflekterar tillbaka ljus till rymden. Generellt bidrar utsläppen från kolkraftverk med både svarta sotpartiklar och vita svavelpartiklar, medan småskalig vedeldning och fordonstrafik främst bidrar med svarta sotpartiklar som värmer upp klimatet. Det som gör sotpartiklarna så speciella jämfört med andra typer av partiklar är deras förmåga att absorbera solljus. Det leder till en uppvärmning av atmosfären och samtidigt en minskad solinstrålning vid jordytan. När sotet faller ner på snö- och isytor som i Arktis leder det också till avsmältning och därmed uppvärmning. Nettoeffekten är ett kraftigt bidrag till uppvärmningen av jordens klimat. (Många forskare menar att en minskning av sotutsläpp skulle ge den snabbaste miljöåtgärden.)Att rädda regnskogarna är fortfarande oerhört viktigt då de är "jordens luftkonditioneringsanläggningar"’ eftersom de håller jorden sval i egenskap av att vara vårt effektivaste ekosystem.

Marknära ozon. Förra året kom en forskargrupp i Umeå fram till att 1700 personer årligen dör i förtid på grund av förhöjda halter av ozon. Dioxiner. Pelletseldning ger oväntat höga utsläpp av dioxiner. Dioxiner tillhör de giftigaste kemiska föreningar som finns. De är stabila mot nedbrytning och finns därför kvar länge i miljön (Den hushållsrelaterade förbränningen av ved och pellets kan också vara en av de större utsläppskällorna av dioxiner till luft i Sverige. Även internationellt räknas den småskaliga förbränningen till en av de större källorna.) Dioxiner orsakar skador på immunsystemet, nervsystemet, det endokrina systemet och fortplantningsfunktionen och är starkt cancerframkallande. Det finns en betydande oro bland allmänhet, politiker och vetenskapsmän för de negativa hälso- och miljöeffekter som kan bli följden av långvarig exponering även för mycket små mängder dioxiner. Men det är stora grupper och intressen som tjänar pengar på att folket eldar med ved och pellets. De är inte intresserade av varken ditt eller dina barns hälsa och liv.

Hur vi hjälper "framtida Generationers livsbetingelser" genom att förgifta våra barns
närmiljö och kroppar, deras egna hem och samhällen är för mig en gåta, och detta är vad vi gör genom att byta från direktverkande el och oljepannor till ved- och pelletseldning i pannor, kaminer och kakelugnar.

Demonstrerar ni verkligen för rätt sak?...

Mikael Böök sa...

Tack för informationen, som inspirerade mig att också själv skriva lite i
http://www.loviisaliike.eu , på finska alltså.

På lördag (25.4) anordnar också de
olika finländska kärnkraftsmotståndsrörelserna och kärnkraftskritikerna en
gemensam demonstration utanför Riksdagshuset i Helsingfors med början kl 13.


I Finland har vi nämligen just nu nya k-kraftverk på kommande i långa banor. EON har tillsammans med finska energi- och industriföretag bildat Fennovoima för
att kunna uppträda i finsk förklädnad. Bolaget vill uppföra ett nytt kraftverk i Strömfors
skärgård, nära Lovisa, där Fortum å sin sida planerar att bygga ett tredje kärnkraftverk. Och så pågår ju Arevas försenade reaktorbygge i Olkiluoto. Fast Areva krisar, se
http://www.counterpunch.org/wasserman03192009.html

För övrigt så lär nog denna kärnkraftens påstådda renässans inte bli av. Det bara går inte att få oss, folket, att stöda dem, kärnkraftskapitalisterna och kärnvapenfabrikanterna.

Hälsningar,
- Mikael

Roland von Malmborg sa...

ATOMKLYVNING VÄRSTA HOTET
Den fege anonyme, förste kommentatorn, upprepar atomprofitörernas lögnande besked om kärnkraftens förmenta ofarlighet. Men kunnigheten om atomkraftens risker var 1980 så stor att även moderaterna, för att få röster, var tvungna att inleda sin valsedel med löftet: "Kärnkraften skall avvecklas". Sedan dess har insikter om nya faror tillkommit:

1 TJERNOBYL HAR VISAT ATT REAKTORER KAN EXPLODERA. Tjernobylreaktorn förorenade mindre än en tiondel av sin möjliga nivå, och kan därför explodera lika förorenande tio gånger till i framtiden. Reaktorn smälter sig nu ner genom berget, och när den når grundvattnet får vi en ny ångbomb. Den läcker genom 200 kvadratmeter hål i den symboliska sarkofagen. Sy nya generationer barn dör i sköldkörtelcancer där, av färsk radioaktiv jod.

2 ÄVEN svensk ATOMKRAFT FÖRORENAR VÄRLDEN MED AMMUNITIONSURAN. Sverige tar in 300 ton anrikat uranbränsle varje år, över gränsen. Sen påstår atometablissemanget att Sverige därmed bara åstadkommer 300 ton höggiftigt avfall att förvara skiljt från allt levande i minst etthundratusen år. Men anrikningen av de 300 tonnen, raffineringen till användbart bränsle, har i utlandet orsakat fem gånger mer avfallsuran, farligare än kvicksilver. Istället för att kosta på avfallsuranet miljardbelopp i säker förvaring, ges det till krigsindustrin, för att användas likt bly i ammunition. Detta förgasas i Afghanistan och Irak och ger cancer, ärftlighetsskador och "Gulf-syndrom".
Svenska kommuner betalar en tredjedels miljard per ton, för att hålla kvicksilver från lysrör borta från livsmiljön. Om uranförgiftning hotade Sverige, borde de kosta på samma för ett ton farligare uran. De 1500 ton ammunitionsuran, som svenska atomkraftverk orsakar varje år, i utlandet, motsvarar då en miljöbelastning på mer än 500 miljarder, vilket betyder att atomkraft-kilowattimmens pris borde höjas med uppåt 10 kronor, bara för den miljöbelastningen.

3 ÄVEN KÄRNKRAFTEN SKADAR KLIMATET. Indirekt genom att den suger åt sig investeringar och råvaror, som borde gå till sparteknologi och skonsam sol- vind- & vågkraft, som därtill har svårt att ta sig fram i konkurrens med underprissatt atomström, som runt världen fått hundratals miljarder i skattesubventioner vid utvecklandet, mest i militärbudgetar. Gruvdrift, transporter och anläggning drar enorma mängder olja, för att inte tala om efterbehandlingen i hundratusentals år. USA:s två största kolkraftverk på 1000Mw var (kraftmotsvarar dagens svenska reaktorer) används nästan uteslutande till anrikning av uran till kärnkraftverken. De dagliga utsläppen av gaser ur atomverkens skorstenar skadar skog, därmed klimatet. Men framförallt ökar de luftens elektriska ledningsförmåga, vilket ökar åskvädren mm klimatpåverkande.

Den anonyme vill även ha fart på "hjulen", förbrukningen. Men det viktiga är inte hur snabbt hjulen snurrar, utan vilken riktning de för oss. Vi bör sluta konsumera alla dessa tärande tröstnappar.
Dricksvatten är nyttigare och billigare än Cola, men vem annonserar för det? Sparteknologi, sol- vind & vågkraft är bättre för människorna, men ger ingen centraliserad makt=profit.

"Andlig energi, att behärska sej, att i tid spara och säja nej –
att på någon nivå bli nöjd nån gång
är världens största, rena, energitillgång."
Roland von Malmborg, Majorsv 9 13334 Saltsjöbaden
08-717 15 88 von.malmborg@musiker.nu
24 apr 2009

Anonym sa...

Ett par anmärkningar till mot kärnkraften: 38% av bränslet till världens atomkraftverk kommer i dag från skrotade kärnvapen. Detta bränsle tar slut om bara några år. Inte konstigt att trycket för uranbrytning ökar.

Vill vi ha det?

Kylvattnet i bassänger, typ den utanför Forsmark, är snart så uppvärmt att kylningen inte längre fungerar. (Förutom att det detta bidrar till uppvärmningen av atmosfären.) Skapar stora tekniska problem.

Skrota skräpet! Ner med det kapitalistiska atom- och sopsamhället!

Erik Eriksson

Katten sa...

tack för mycket fakta, både från den "anonyme" och fån dem som är emot honom/henne.

Jag skiter fullständigt i risken för explotioner och liknande, endå stödjer jag INTE kärnkraften, och är en aktiv motståndare.

varför? Försök komma på ett sätt att försäkra dig om att avfallet kommer att förvaras på rätt sätt, även då du och jag är döda, och att INGET avfall läcker ut?

Kan du, fege anonyme, svara för det?


PS: visst är det lite konstigt, att reaktionen på svininfluensan är så stor, fastän att det finns många fler avsevärt farligare sjukdomar och faror i världen som sprider sig snabbare?
kanske är det för att svininfluensan inte har något klass-skydd.. (tänk malaria o aids/hiv)