18 februari 2009

Ett nytt grönt kontrakt för Sverige?

Jag har anmält mig till den här tvådagars-konferensen på Stockholms universitet 9 - 10 mars. Det går fortfarande (fram till 27 februari) att göra det men arrangörerna har meddelat att det inte är så värst många platser kvar. Kolla här.

När jag ser ordet trippelkris och ser den där figuren tänker jag på Susan Georges Schumacher-föreläsning som jag tidigare skrivit om. Där sa hon bl a
Problemet är att i vår värld har saker och ting kopplats samman på ett så olycksbringade vis att människors villkor förvärras och planeten skadas på ett ohjälpligt sätt. Detta yttrar sig nu i tre samtidiga kriser: den sociala - med en oacceptabelt utbredd fattigdom och en lika oacceptabel koncentration av rikedom –, den finansiella och den ekologiska – med global uppvärmning och klimatförändringar.
Jag misstänker att konferensen på Stockholms universitet inte har samma politiskt radikala utgångspunkter som Susan George - jag är till exempel pessimistisk nog att tro att "ekonomi" i mars-konferensen skjuter in sig mera på tillväxtproblem än på världens fattigdom och välfärdsklyftor. Hoppas jag har fel! Listan på föreläsare innehåller i alla fall många intressanta namn. t ex Johan Ehrenberg, Christer Sanne (som skrivit Keynes barnbarn), Isa Lövin (som skrivit Tyst hav) och Göran Bryntze och Karin Smith Svensson (två kärnkraftmotståndare av rang).

Här några citat ur programpresentationen.
  • Kan ett nytt grönt kontrakt för Sverige ta oss ur den ekonomiska krisen samtidigt som landets energi- och miljöproblem får en mer hållbar lösning?
  • Ett nytt grönt kontrakt skulle kunna baseras på flera tänkbara ingredienser, till exempel en ny politik för innovationer och införande av ”grön” teknik, skapandet av en för miljön gynnsam upphandlingspolitik och nytänkande i form av miljökostnader för beräkning av tillväxt.
  • Det första blocket (som hålls förmiddag och tidig eftermiddag dag 1) syftar till att kartlägga den rådande krisens orsaker och omfattning.
  • Det andra blocket (eftermiddag och senare plenum under dag 1) kommer att diskutera och analysera hur vi kan ta oss ur krisen och hur ett nytt grönt kontrakt skulle kunna skapas.
  • Konferensens tredje och sista block (dag2) kommer att ägnas åt att diskutera hur ett sådant grönt kontrakt skulle kunna implementeras.

1 kommentar:

Anonym sa...

Barry Commoner diskuterade "triple kris" på 1970-talet. Om du vill bekämpa orättvisor av resurser i världen, du måste återuppfinna idén om ekonomisk demokrati. Sociala rörelser kan inte göra mycket eftersom de ofta är frånkopplad från arbetsorganisation, innovation och entreprenörskap. Om du vill ha en alternativ modell, måste du tala om "ekonomisk återuppbyggnad" som kräver en ny organisation av det ekonomiska system, t.ex. ekonomisk omställning, ekonomisk demokrati, demokratisk och kritiska perspektiv på design.