05 mars 2009

Då var det Nixon, nu är det Bush

Ett av de mest dramatiska ögonblicken i filmen Frost/Nixon är när David Frost i den sista av de fyra tvåtimmars-tagningarna frågar:

- Säger ni verkligen att Presidenten kan göra något som är olagligt?

Nixon svarar:

- Jag säger att när Presidenten gör det är det inte olagligt.

Dödstystnad följer. Sedan säger Frost: Förlåt?

I filmen framställs den här sekvensen som en vändpunkt. Frost, denne playboy och underhållare på dekis, har till sist brutit igenom Nixons svada och fått honom att inför TV-kameran säga det som alla vet: Han satte sig över lagarna och menade att han kunde strunta i demokratin och det amerikanska folket.

Det är också en vändpunkt för hela Frosts intervjuprojekt som dittills pekat mot ekonomiskt och journalistiskt fiasko. Avklädningen av presidenten blir ett av de mest uppmärksammade programmen i USAs TV-historia. Demokratins mest avgörande fråga ställs inför hela folket och presidenten visar sitt förakt för konstituionen och väljarna.

Sedan igår ligger på det amerikanska justitiedepartementets hemsida nio dokument som innehåller Nixons budskap i Bush-administrationens tappning. Google News länkar till över 1000 medier i USA som uppmärksammar dessa "Bush memos" som Obama-administrationen offentliggjort. I sin ingress skriver New York Times:
- De hemliga legala möjligheter som Bushadministrationens jurister utfärdade efter 11 september-attentaten innefattade försäkringar om att presidenten kunde använda nationens militär inom USA och sådana razzior kunde genomföras utan att ha bemyndigats med rätt till rannsakan.
Svenska Google Nyheter länkar när jag skriver detta till en enda svensk tidning som uppmärksammar de offentliggjorda dokumenten. Svenska Dagbladet skriver under rubriken Vita Huset ville övervaka hela befolkningen
Bush-administrationen bröt medvetet mot konstitutionen och ansåg att regeringen efter terrorattackerna den 11 september varken behövde ta hänsyn till internationella avtal eller den egna grundlagen. Det visar nya dokument som nu offentliggjorts.
Naturligtvis finns det en del kommentarer på olika bloggar. Jag har en känsla av att de som är mest vakna är de som är aktivast i kritiken av det framväxande svenska övervakningssamhället. Lina och Johan skriver till exempel
Samtidigt som vi ser detta, arbetar vår egen regering aktivt för ett större övervakande av medborgarnas liv genom Lissabonfördraget, FRA, IPRED och nu snart ACTA.
Och Pär Ström på Timbro skriver:
Grundlagen, Geneve-konventionen, yttrandefrihet, tryckfrihet och telefonhemlighet. Det är några av de saker som Vita Husets jurister skriftligt rekommenderade förre amerikanske presidenten George Walker Bush att strunta i.
Ett av de mest upprörande inslagen i Nixon-skandalen var att hans efterträdare som president, Gerald Ford, gav Nixon fri lejd genom en amnesti. Frågan, när David Frost fick sin vilda idé om att intervjua Nixon, var vem som skulle ta hem spelet. Skulle Frost ge USA den rättegång som Ford hade satt stopp för eller skulle Nixon kunna reparera sitt anseende genom sin förmåga att manipulera medier och journalister?

Och hur ska det gå för Bush?

Det fanns en rörelse i USA för att genom en rättsprocess avsätta Bush, movement to impeach, som tidvis hade stöd hos uppemot hälften av befolkningen. Demokratiske kongressledamoten Dennis Kucinich tog upp frågan i Kongressen som med 251 röster mot 166 skickade den vidare till Utskottet för rättsfrågor. Sedan hände ingenting.

Obama har upprepade gånger fått frågan om George W. Bush ska ställas inför rätta. Han har ibland svarat litet undvikande, i stil med att "framtiden är viktigare än historien". Och någon ny David Frost har inte synts till. Däremot meddelade Aftonbladet för någon vecka sedan att George W. Bush den här månaden ska resa ut i världen runt för att hålla föredrag i Kanada, Asien, Europa - men inte i USA.

Inga kommentarer: