15 oktober 2008

Dags att stänga kasinot!

Jag har suttit i höstsolen på farstubron med sex tättskrivna A4-sidor. Rubriken lyder: Det är dags nu – låt oss stänga det globala kasinot. Det är Attac Europa som ger sin syn på den pågående krisen.

Det hamnar nog inte på många redaktionsbord hos de stora medierna. Och skulle det göra det blir det troligen inte läst. Det har liksom inte det rätta ”formatet” för den industriella nyhetsproduktionen men passar däremot alldeles förträffligt som underlag för en första träff i en studiecirkel om den krisande världsekonomin.

Det är roligt att det rör på sig i Attac. Vår träff på Charles Dickens i Stockholm igår kväll gjorde klart att saker kommer att hända framöver. Vi fick också en påminnelse om att Attac-rörelsen i andra länder är på hugget. Einar, som flyttat till Stockholm från Trondheim, kunde till exempel rapportera om stor aktivitet i Attac Norge.

En sak som vi diskuterade igår kväll var hur långt mittfåran i den offentliga ekonomidebatten har rört sig. Självklart har den flyttat sig i någon mening vänsterut och lämnat extrema nyliberaler som Johan Norberg ännu längre bort från reellt politiskt inflytande. Men jag inbillar mig inte att den nymornade regleringsivern i ekonomi-etablissemanget på något sätt har anammat Attacs syn på en demokratiskt kontrollerad ekonomi. Också Björn Elmbrant tycks mig optimistisk i överkant när han i Dagens Arena skriver att ”Nu är deras tid över. Nu väntar en era av politisk ekonomi.” och då syftar på dem som tror på en ren och vetenskaplig ekonomi.

De sex sidorna med Attac Europas uttalande om den finansiella krisen bekräftar tvärtom det stora avståndet mellan verkligt radikala ingrepp och de förslag som på allvar övervägs i medie- och politikeretablissemangets ekonomiska diskussion. Några smakprov ur Attacs uttalande:

  • Ett av våra huvudmål är att bryta ner nyliberalismens pelare.
  • FNs ska få ett centralt inflytande för att reglera och förändra det finansiella systemet. I motsvarande grad ska makt och inflytande tas ifrån Internationella Valutafonden och Världshandelsorganisationen WTO. (Man påminns om Ingvar Carlssons gamla idé om ett FNs ekonomiska säkerhetsråd som Pär Nuder skriver om idag).
  • Finansmarknadernas makt ska brytas bl a genom en skatt på alla finansiella transfereringar. Det är en dramatisk utvidgning av Attac-rörelsens ursprungliga förslag om en Tobinskatt för valutaväxling. Det vill säga ett slags Keynes-skatt i linjer med vad jag skrev igår när jag citerade Lars Pålsson Syll.
  • Räddningsplaner och stödpaket till finansvärlden ska villkoras strikt och de ska i första hand betalas av dem som har orsakat krisen och sitter på stora förmögenheter.
  • De artiklar i EUs grunddokument som skriver fast nyliberalismen måste ändras. Ett exempel är Artikel 63 i det Lissabonfördrag som regeringen vill att den svenska riksdagen ska godkänna senare i höst (utan folkomröstning och diskussion i någon valrörelse). Där heter det att ”alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna”.
  • Den europeiska centralbanken ska kontrolleras demokratiskt och ändra sin penningpolitik.
  • Bankvärlden och dess skuggsystem måste rensas upp och reformeras. ”Off balance sheets” som bär stor skuld till den nuvarande krisen ska förbjudas. En renässans krävs för de icke vinstdrivande banker med lokal förankring som hade stor betydelse under några decennier efter andra världskriget.
  • Värderingsinstitut ska ska ställas under offentlig kontroll och stå fria från de institutioner som värderas. Värderingarna ska inte bara gälla finansiella värden utan också sociala och miljömässiga risker.
  • Avveckla det ekonomiska inflytandet från Offshore Banking Centres och skatteparadis. Bara rika människor och institutionella investerare som vill dölja sina tillgångar för myndigheter, liksom maffian, terrorister, vapenhandlare och andra kriminella, behöver dessa institutioner.
Attac Sverige har också sänt ut ett pressmeddelande på svenska om Attac Europas uttalande. Ännu inga spår i medierna.

4 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Som Immanuel Wallerstein säger - http://fbc.binghamton.edu/commentr.htm - kan statliga ingripanden både ske i folkmajoritetens och eliternas intresse.

Att den nyliberala religionen har brutit samman öppnar bara en möjlighet. Men sånt som bara händer utan ens eget görande garanterar inget.

Det återstår enormt mycket organisationsarbete att göra.

tomtom2020 sa...

Mycket intressanta kommentarer och ett oerhört spännande läge. Det känns lite sp, uppochnedvända världen när USA och Storbritannien nationaliserar banker, ekonomipressen ropar efter mer reglering av finansmarknaden och de borgerliga stoppar utförsäljningen av hyresrätter i Stockholms innerstad... Spännande var ordet. Hoppas på en givande och kreativ höst när det gäller alternativa synsätt på den politiska ekonomin.

Bozon sa...

Du behöver inte oroa dig, jag kommer att spela casinospel online som skraplotter, poker och allt annat online, det här är något jag trivs med.

Andrzej Makarewicz sa...

som du vill, kan du alltid besöka min blogg om Skraploter