20 oktober 2008

Den globala finansskatten

Den senaste veckan har jag flera gånger skrivit om olika förslag att radikalt utvidga Tobinskatten. Idag har Mikael Böök, aktiv i Attac Finland, lagt ett mera preciserat förslag. Därmed dags också att öva in ett par nya förkortningar.

Det är mer nödvändigt än någonsin att beskatta och reglera finansiella transaktioner, skriver Mikael. Vi behöver en global skatt på finansiella transaktioner (FTT - Financial Transactions Taxation). FTT ska utgöra en skatt både på valutatransaktioner (CTT – Currency Transactions Tax eller Tobinskatt) och alla transaktioner av värdepapper.

Syftet med en sådan skatt skulle vara trefaldigt:

• Stabilisering och reglering av de globala finansflödena.
• Skapa fonder för finansiering av social och ekonomisk utveckling och offentliga tjänster.
• Göra det finansiella systemet transparent och därigenom främja en global demokratisering

De system som idag används för finansiella transaktioner och clearing är i hög grad centraliserade och datoriserade och måste ställas under demokratisk kontroll. Det är en nödvändig förutsättning för en ökad finansiell transparens, menar Mikael.

Det är djärvt och visionärt. Precis som hans underliggande tanke att Internet är mänsklighetens nya offentliga bibliotek. Så här lyder slutklämmen:

- Vägen framåt mot demokratiskt självstyre går via de sociala forumens ’open space’. Jag har lagt fram några tankar i detta ämne i en skrivelse om The Documentation of the Social Forum(s).

1 kommentar:

Sven Elander sa...

Jeffrey Sachs diskuterar också finansskatt i the Guardian, som en del av sitt "Bretton Woods II": http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/oct/21/globaleconomy-g8/print