20 oktober 2008

Ett fönster har öppnats – nu vädrar vi idéerna!

I förra veckan samlades 500 aktivister i Beijing till ”Asia Europe Peoples Forum”. Det är ännu ett exempel på hur civilsamhällets sociala rörelser ideligen strålar samman och tar nya tag. Den här gången var temat ”Social och ekologisk rättvisa”.

Naturligtvis präglades forumet av den pågående finanskrisen. Därför blev det också intensiva informella överläggningar på kvällarna. Resultatet blev ett dokument med rubriken ”Den globala ekonomiska krisen – en historisk möjlighet till omvandling".

Så här menar de som satt samman dokumentet:

Under de senaste decennierna, när det nyliberala paradigmet har präglat politik och debatt, har det hela tiden under ytan funnits motkrafter i forn av progressiva sociala rörelser. Här har det utvecklats kunskaper och tagits praktiska initiativ. Nu är den rådande ordningens anhängare tillfälligt på reträtten till följd av en ekonomisk kris som sammanfaller med kriser för klimatet, livsmedelsförsörjningen och energitillgången. Maktetablissemanget tvingas till och med att i en del fall tillgripa åtgärder som de kritiska motrörelserna länge har föreslagit. Under kort tid är det som att ett fönster öppnas. Då blir det lättare att föra ut och få gehör för handlingsalternativ som tar sikte på människornas och planetens välbefinnande.

Efter en kort beskrivning av ”fönstret som öppnats” följer så en rad av förslag. Det är som en dagordning för människor som vill mötas för att i handling kanalisera den kritiska energi som det nuvarande krisläget triggat igång. Sammanlagt 55 punkter har sorterats under rubrikerna Finanser, Skatter, Offentliga utgifter och investeringar, Internationell handel, Miljö, Jordbruk och industri.

Dokumentet finns här. Man är välkommen att kommentera och skriva under.

Inga kommentarer: