06 oktober 2008

Samtidigt, på en annan plats i landet

Medan de fyra meriterade ekonomerna står i ABF-huset och talar om finanskrisen står en annan man i ett annat hus och säger att det dom diskuterar bara är ett fenomen.

Det är min vän som rapporterar. Han var i Kulturhuset i Järna och lyssnade på Nicanor Perlas.

Krisen, säger Perlas, gör att alla misstag och svagheter i systemet kan observeras av alla.

Den är som ett himlafenomen som syns över hela klotet. Vi släpper allt vi har för händer och stirrar som förhäxade. Det är som i Nils Ferlins dikt Den stora kometen:

Först blev det ganska tyst i byn:
Förnekade kometen
bevisade sin plats i skyn
för hela menigheten!

Sedan springer alla journalisterna omkring, pekar mot himlen och frågar och frågar. Det blir inte särskilt bra och resultatet kritiseras mycket riktigt både i programmet Publicerat och dess granne Medierna. Förvirringen sprider sig.

Undra på det, menar Nicanor Perlas. Vi måste ju se vad som ligger bakom fenomenet.

Första gången jag läser min väns beskrivning av Perlas djupdykning i Järna kör jag fast. Jag är för trött och har väl tittat för mycket på TV. Men idag tar jag, trots alla börsrasen, ledigt från de vanliga makroekonomerna och gör en ny nedstigning i Nicanor Perlas undre värld. Nu går det bättre. Trots att jag inte var på plats tycker jag att jag kan rekonstruera den tankemodell som Perlas ritade upp med krita på tavlan i Järna.

Det är som att vända Marx upp och ner.

Hos Perlas är det inte produktionen och produktionsförhållandena som är basen. I stället är det vår medvetenhet. Utmärkande för denna medvetenhet är idag att den är dualistisk."Här är jag - Där är världen". Det är ett medvetande som klyver det som är helt och säger oss: "Naturen och livet är som en maskin, och vi är ingenjörerna som ska få tag i ritningen och ratta det hela." Sedan går det som det går.

Slutsatsen är att det är på den här nivån, längst ner under ytan, som vi måste börja ifall vi ska finna några lösningar. "Vi måste tillägna oss ett helt annat slags medvetenhet."

Och hur gör vi det?

Tillför andligt kapital, svarar Perlas.

Och vad är det, frågar någon.

En kombination av IQ och moralisk intelligens, blir svaret - och min vän anar en glimt i Perlas öga.

Men Herregud, kanske blogg-läsaren tänker vid det här laget. "Vad har det här med banker att göra?"

Faktum är att det är en bank som har bjudit hit Nicanor Perlas från Filippinerna för att högtidlighålla sin 10-årsdag. Banken heter Ekobanken och är en yngre släkting till JAK-banken . Och Nicanor Perlas talar förvisso en del om lån och banker också. Jag citerar ur min väns rapport:

"200 miljoner människor är mikrofinansierade idag, vilket inte räknas in i ländernas BNP. Mikrofinansieringsbankerna är en framgång och exempel på hur man kan bygga en strategisk support för civilsamhället. Vad ska bankernas överskott användas till? Ja, något som inte har med banken att göra utan med framtiden och samhället, var Perlas svar utifrån den icke-dualistiska tanken. Vad är då strategin bakom mikrobankerna förutom fattigdomsbekämpning? Work together, sa Perlas. När basen är stabil, integrera bankerna. Vad gör vi med den inhumana teknologin? frågade någon annan.Work together, sa Perlas."

I Järna var de flesta deltagarna personer från antroposofiska verksamheter, men aktiva i landsbygdsprojekt, biodynamik, Agenda 21 med mera. Oerhört kunniga och omvärldsorienterade. De som samlades i ABF-huset förra veckan var också kunniga och omvärldsorienterade. Tro inte något annat.

Men nog kan man tala om skilda världar. Kommer de någonsin att mötas?

Inga kommentarer: